Let op! Dodelijke kattenziekte. Laat je kat vaccineren!

SPOED? Bel: 058-2571224

Bloedonderzoek

De meeste bloedonderzoeken kunnen we zelf bij ons op de praktijk doen. De uitslag is er daarom bijna altijd dezelfde dag nog. Zo hebben oudere honden, maar vooral ook oudere katten, nogal eens problemen met de nierfunctie. Door het bepalen van een aantal waarden in het bloed kan dit worden aangetoond.

Progesteron test

We kunnen ook het progesteron-gehalte in het bloed bepalen. Met behulp van het progesteron-gehalte is het mogelijk om te bepalen wanneer een teefje vruchtbaar is en naar de reu kan.

Huid onderzoek

Vooral bij huidaandoeningen is het belangrijk om met behulp van een microscoop een diagnose te stellen. Onder de microscoop zijn mijten bijvoorbeeld erg goed te zien. Er zijn meerdere manieren om materiaal te verzamelen:

1. Stofzuigermethode: onder andere voor de diagnose van Cheyletiella.

2. Afkrabsels: met behulp van een scherpe lepel wordt materiaal afgenomen. Dit is nodig om “echte schurft” (Sarcoptes) en de “jonge honden schurft” (Demodex) aan te tonen.

3. Plakbandmethode: met deze methode zijn luizen goed te vinden.

Labratorium

Bacteriologisch onderzoek

In ons laboratorium hebben we de mogelijkheid om bacteriologisch onderzoek uit te voeren. Bij bacteriologisch onderzoek wordt gekeken naar de aanwezigheid van bacteriën in bijvoorbeeld urine, oorsmeer of melk. Het voordeel hiervan is dat we snel een uitslag hebben over de oorzaak van een urineweg infectie, oorontsteking of uierontsteking en hier gericht op kunnen behandelen.

Het is belangrijk dat een monster hygiënisch wordt afgenomen zodat er geen verontreiniging plaatsvindt en we de juiste kiem kunnen aanwijzen als oorzaak van de infectie.

Labratorium - bacteriologisch onderzoek

Een kleine hoeveelheid van het monster wordt aangebracht op 3 verschillende voedingsbodems. Deze voedingsbodems worden vervolgens in een warme stoof geplaatst zodat bacteriën zich kunnen vermenigvuldigen en uitgroeien tot een kolonie (een klein groepje bacteriën). Na 24 uur kunnen we de 1e beoordeling doen en kijken of er al groei is en op welke voedingsbodems de bacterie groeit. Afhankelijk hiervan voeren we aanvullende testen uit om de exacte kiem te bepalen. Wanneer we weten welke bacterie aanwezig is, wordt gekeken op welke antibiotica de bacterie reageert, dit noemen we een antibiogram. Dit antibiogram kunnen we 24 uur na het inzetten beoordelen. Vervolgens kunt u dan met de juiste antibiotica therapie starten.

Urine onderzoek

Urine onderzoek wordt vooral gedaan bij honden en katten. Wij doen dit onderzoek wanneer wij het dier verdenken van een blaasontsteking. Vooral bij katten is het dan belangrijk om te weten of er ook kristallen in de urine zitten. Het urine onderzoek bestaat uit 3 dingen.

1. Het soortelijk gewicht
Met het soortelijk gewicht kunnen wij aflezen hoe geconcentreerd de urine van uw huisdier is. Wanneer het soortelijk gewicht verhoogd is, dan is de concentratie van de urine ook erg hoog. Spreken wij van een laag soortelijk gewicht dan is de urine niet erg geconcentreerd.

2. Idexx analyzer
Via een stripje die wij laten aflezen door de Idexx analyzer. Hierop kunnen wij bijvoorbeeld zien hoe hoog de ph waarde is van de urine. Ook kunnen wij hiervan aflezen of er bloed in de urine zit. Dit kan weer duiden op blaasontsteking.

3. Sediment
Voor het sediment draaien wij urine af in de centrifuge. Hierna leggen wij het op een objectglaasje. Hiermee kunnen wij zien of er kristallen in de urine zitten of bijvoorbeeld bloedcellen.

Ontlastingsonderzoek

Vooral bij jongen honden en katten met diarree is het belangrijk om Faeces onderzoek te doen. Vaak zien wij bij jonge honden en katten ook regelmatig de Giardia parasiet. Deze parasiet scheidt zich 1 keer in de 3 dagen uit en deze is dan te vinden in de ontlasting. Om er zeker van te zijn dat een hond Giardia heeft, is een sneltest mogelijk.

Verder onderzoeken wij ook de mest van Landbouwhuisdieren. Hierin kijken we naar de mest onder de microscoop en zo kunnen wij bijvoorbeeld wormeieren vinden. Afhankelijk van welke wormeieren en hoeveel er aanwezig zijn, kunnen wij een behandeling gaan inzetten.

Oorswab

Wanneer uw hond last heeft van de oren zijn wij in de mogelijkheid om een oorswab tenemen. Deze swab kleuren wij aan op een objectglaasje. Dit glaasje leggen wij onder de microscoop en kunnen wij dan beoordelen. Wij kunnen bijvoorbeeld dan een overmaat aan gisten vinden die de oorzaak zijn van het oorprobleem bij uw huisdier. Met het bekijken van deze oor swabs kunnen wij vaak gerichter een behandeling inzetten en is het probleem vaak sneller verholpen. Verder kunnen wij onder de microscoop oormijten vinden. Oormijten geven vaak erge jeuk en vieze oren. bij een diagnose van oor mijt kunnen wij een geschikte behandeling inzetten.

Cytologie

Cytologie is het bekijken en onderzoeken van cellen door middel van het laboratorium. Bijvoorbeeld door middel van een punctie. Het komt wel eens voor dat er een dier met een gekke bult binnen komt. Deze zouden wij dan kunnen aanprikken en dan het materiaal wat wij uit deze bult halen onderzoeken. Hierin kan er dan gekeken worden of het goed aardige of kwaadaardige cellen in zitten. Wanneer wij hiervan de uitslag weten kunnen wij een behandeling in zetten. Soms is het niet nodig de bult te verwijderen. Maar voor een andere keer is een operatie dan een oplossing.