Let op! Dodelijke kattenziekte. Laat je kat vaccineren!

SPOED? Bel: 058-2571224

Privacy beleid

Algemeen

Het privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die geregistreerd worden via onze websites en in onze vestigingen. Wij nemen onze verplichtingen ten aanzien van uw privacy en de verwerking en doorgifte van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de overdracht en het bewaren van gegevens veilig verlopen. Wij verzoeken u om ons privacybeleid aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid.

Registratie persoonsgegevens

Tusken Waed en Ie legt uw gegevens vast als u producten of diensten van ons afneemt. Ook als u gebruik maakt van een van onze kosteloze diensten op de website of uw gegevens achterlaat in een van onze vestigingen worden deze bewaard.

In de volgende situaties registreren wij uw persoonsgegevens:

 • In onze vestigingen bij het inschrijven van u en uw dier(en), bij het invullen van
  orderformulieren voor aanvragen in een extern laboratorium, bij het schrijven van een recept voor een externe apotheek, bij het doorverwijzen naar een andere dierenarts/dierfysiotherapeut/gedragstherapeut.
 • Bij de uitvoering van een aan ons verleende opdracht.
 • Bij het registreren van een importmelding.
 • Bij het registreren van een chip.
 • Bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief.
 • Bij het invullen van contactformulieren op de website.
 • Ingeval wij uw persoonsgegevens en/of profielinformatie van derde partijen
  ontvangen, bijvoorbeeld indien u bij deze derde partijen heeft aangegeven
  informatie over onze producten of diensten te willen ontvangen of u bij deze partijen uw interesse heeft aangegeven voor de door ons verleende producten en/of diensten.

Daarbij kunnen wij u de volgende informatie vragen en/of registreren:

Voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, straatnaam, huisnummer, postcode,
woonplaats, telefoonnummers, e-mailadres en UBN nummer. Onze servers kunnen
automatisch bepaalde gegevens registreren, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze websites, onder meer door gebruik van cookies (zie ook ons cookiebeleid).

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Dierenartsenpraktijk Tusken Waed en Ie gebruikt voor
de volgende doeleinden:

 • Om een opdracht/behandeling uit te voeren.
 • Om u te informeren over de status van uw opdracht/behandeling.
 • Voor het meten van de klanttevredenheid.
 • Om door u gestelde vragen te beantwoorden.
 • Voor het verbeteren van onze diensten en deze aan te passen aan uw wensen. In dit kader kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken voor profileringsdoeleinden.
 • Om u te informeren over lopende en toekomstige activiteiten en aanbiedingen,
  zowel per post, telefoon of e-mail.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, zowel per e-mail als per post.
 • Voor het versturen van facturen, zowel per e-mail als per post.
 • Voor het versturen van herinneringskaarten en/of condoleancekaarten, zowel per e-mail als per post.

Dierenartsenpraktijk Tusken Waed en Ie zal uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden, tenzij dit voor een juiste uitvoering van de opdracht/behandeling noodzakelijk is en/of tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Inzien en wijzigen van uw gegevens

U kunt op ieder moment inzage vragen in de gegevens die Dierenartsenpraktijk Tusken
Waed en Ie over u beschikbaar heeft. Dit kan door per e-mail een verzoek in te dienen naar info@dierenartsstiens.nl. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht verstrekken van de bij onze praktijk geregistreerde gegevens. Indien uw gegevens onvolledig of niet juist zijn dan kunt u dit eveneens schriftelijk kenbaar maken.

Geen interesse

U kunt altijd aangeven dat u niet benaderd wilt worden met marketingactiviteiten. Dit kan per post of door een e-mail te sturen naar  info@dierenartsstiens.nl